Ochrana osobních údajů

Zpracování a uchování osobních údajů

Albi Česká republika a.s.Registrace Úřadem pro ochranu osobních údajů

Společnost ALBI Česká republika a.s. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu, jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám.

Jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00032510 viz www.uoou.cz.

Znění souhlasu
Přihlášení k odběru newsletteru Kvido.cz

Uživatel stránek Kvido.cz (dále jen „uživatel“) souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) na adrese www.kvido.cz.

Uživatel souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů společností ALBI Česká republika a.s., a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat. Uživatel má právo přístupu k uvedeným údajům, právo na jejich opravu a další práva stanovená právními předpisy, zejména ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou přísně chráněny.

Správné a pravdivé údaje
Přihlášení k odběru newsletteru Kvido.cz

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při přihlášení k odběru newsletteru z webového rozhraní www.kvido.cz) uvádět správně a pravdivě.

Osobní údaje nebudou společností Albi Česká republika a.s. bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel odesláním svých údajů potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Shopping Cart