Odborní garanti vzdělávací řady Kvído

Dovolte, abych vám představil odborníky, kteří se podíleli na vzniku vzdělávacího konceptu Kvído: Mgr. Ivana Vlková, Paedr. Věra Kopicová a Mgr. Androniky Valentová.

KLINICKÁ LOGOPEDKA

PaedDr. Věra Kopicová

Úspěšná klinická logopedka, která se klinické logopedii věnuje více než 30 let. Jako odborný garant spolupracovala na tvorbě her Kvído Povídačky na cesty.V roce 1987 ukončila studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově se státní zkouškou z logopedie a v roce 1990 získala atestaci v oboru klinická logopedie. O roku 1987 se klinické logopedii věnuje ve své ordinaci na Praze 4.

V roce 2016 provedla test s dětmi předškolního věku z Prahy i mimo Prahu týkající se porozumění řeči.
Z celkového počtu 302 dětí bylo 76 dětí v normě (25 o/o), 152 dětí mělo mírné potíže v porozumění (5O o/o), výrazné potíže mělo 69 dětí (23 o/o) a 5 dětí (2 o/o) test nezvládlo. Test porozumění odhalil u dětí nedostatky nejen v porozumění pojmům, ale též obtíže v koncentraci pozornosti, ve sluchové diferenciaci a sluchové paměti. Porozumění je důležité pro úspěšný vstup dítěte do základní školy. Dítě musí správně porozumět instrukcím pedagoga a později i porozumět čtenému textu.

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA

Mgr. Ivana Vlková

Speciální pedagožka (logopedka, etopedka), absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která se věnuje soukromé speciálně-pedagogické praxi od roku 1993. Zaměřuje se na poruchy učení u dětí mladšího školního věku, jejich prevenci v předškolním věku, na rozvoji grafomotoriky a na stimulaci percepčně motorických funkcí u předškolních a mladších školních dětí.

DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA

Mgr. Androniki Valentová

Dětská a školní psycholožka s více než 20 letou praxí, která se podílela se vývoji otázek pro hru Kvído Povídačky na cesty pro děti předškolního i školního věku. Hra Povídačky na cesty pomáhá k pozitivnímu rozvoji vztahu s osobou, která s dítětem hru hraje (rodiče, prarodiče, učitelé, vychovatelé a pod) a v získávání odpovědí na různé dětské otázky, které by je třeba mohly zaskočit.

Přihlašte se k odběru novinek,
aby vám neuteklo to nej
z her od Kvída.

Váš e-mail nezneužijeme – více info
o ochraně osobních údajů.


Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Shopping Cart