Odborní garanti projektu Kvído

Dovolte, abych vám představil odborníky, kteří se podíleli na vzniku vzdělávacího konceptu Kvído:
Mgr. Ivana Vlková, Paedr. Věra Kopicová a Mgr. Androniky Valentová.


PaeDr. Věra Kopicová

KLINICKÁ LOGOPEDKA

Úspěšná klinická logopedka, která se klinické logopedii věnuje více než 30 let. Jako odborný garant spolupracovala na tvorbě her Kvído Povídačky na cesty.V roce 1987 ukončila studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově se státní zkouškou z logopedie a v roce 1990 získala atestaci v oboru klinická logopedie. O roku 1987 se klinické logopedii věnuje ve své ordinaci na Praze 4.


Mgr. Ivana Vlková

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA

Speciální pedagožka (logopedka, etopedka), absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která se věnuje soukromé speciálně-pedagogické praxi od roku 1993. Zaměřuje se na poruchy učení u dětí mladšího školního věku, jejich prevenci v předškolním věku, na rozvoji grafomotoriky a na stimulaci percepčně motorických funkcí u předškolních a mladších školních dětí.


Mgr. Androniki Valentová

DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA

Dětská a školní psycholožka s více než 20 letou praxí, která se podílela se vývoji otázek pro hru Kvído Povídačky na cesty pro děti předškolního i školního věku. Hra Povídačky na cesty pomáhá k pozitivnímu rozvoji vztahu s osobou, která s dítětem hru hraje (rodiče, prarodiče, učitelé, vychovatelé a pod) a v získávání odpovědí na různé dětské otázky, které by je třeba mohly zaskočit.


Mgr. Karel Snětina

ŘEDITEL ŠKOLY S 40 LETOU PRAXÍ

Učitel a ředitel školy se čtyřicetiletou praxí. Mimo to od devíti let turista a cestovatel po naší vlasti, hlavně po severních Čechách, kde se narodil. Od 25 let vedoucí jihočeského turistického oddílu mládeže Práčata Rapšach, který je členem Asociace TOM ČR. S oddílem projel na kole i na lodi, a hlavně prošel pěšky téměř celé jižní Čechy a Vysočinu.