Co se děje v lese od dubna do října

11. 7. 2019 -  Kvído radí

Co objevovat a čeho si všímat na našich toulkách lesem. Kdy přilétají rorýsové, kdy dozrávají bezinky a kdy usínají jezevci?

Duben

Podél potoků najdete první žluté květy blatouchů, přilétají někteří opeřenci jako například čáp nebo rorýsi.

 • Kvete řada lesních dřevin a před tím než se objeví listy rozkvétají první jarní světlomilné druhy lesních bylin, objevují se violky, plicník lékařský a podél potoků žluté květy blatouchů.
 • Přilétá čáp bílý, kukačka obecná a v druhé polovině dubna rorýsové.
 • Probíhá tok jeřábka, tetřívka a tetřeva.
 • Samice ptáků se připravují na kladení nebo sedí na vejcích, zvěř začíná přebarvovat a intenzivně se paství, srnci začínají označovat svá teritoria.
 • Muflonky rodí mláďata.
 • Srnci vytloukají paroží, daňci ho začínají shazovat.
 • Probíhá kaňkování tchořů.

Květen

V lese voní konvalinky nebo pomněnky, srnčí zvěř mění srst ze zimní na letní rezavou. 

 • Rozkvétají další lesní dřeviny.
 • Dozrávají plody osiky a jilmu, lesníci vysévají jejich osivo do lesních školek.
 • Les zdobí řada lesních květin, např. kokoříky, modré květy pomněnky nebo bílé zvonky aromatické konvalinky.
 • Přilétá křepelka a ťuhýk obecný.
 • Koncem května začíná spárkatá zvěř klást mláďata.
 • Na tichých procházkách přírodou lze spatřit bachyně s malými selátky, objevují se druhé vrhy zajíců.
 • Srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé na letní, která má rezavý odstín.Červen

Většina pěvců má svá první mláďata, kvetou lípy a začínají hrozit požáry v lesích.

 • Červen je období plné mláďat spárkaté i drobné zvěře, srny a laně kojí mláďata, jsou vidět zajíčci z druhých vrhů, bažantům a koroptvím odrůstají kuřata, bachyně vodí selata, většina pěvců vyvádí první mláďata.
 • Kvetou lípy, začínají dozrávat lesní plody - lesní jahody.
 • Hrozí požáry v lese.

Červenec

Hurá do lesa na houby! A samozřejmě si pochutnáte i na zralých borůvkách a malinách.

 • V lesním porostu kvetou vrbovky, měsíčnice vytrvalá, věsenka nachová, na pasekách jsou výrazné květy divizen a náprstníků.
 • Červenec je měsícem srnčí říje, dále probíhá chrutí jezevců a kaňkování kun.
 • Starší jeleni, později i mladší, začínají vytloukat paroží.

Srpen

V srpnu dozrávají další lesní plody a začínají odlétat někteří ptáci.

 • Kvete vřes, dozrávají ostružiny a brusinky.
 • Odlétá rorýs obecný, ťuhýk obecný a čáp bílý.
 • Daňci vytloukají své paroží.

Září

Rána jsou chladnější, krátí se den a pomalu přichází barevný podzim.

 • Houfují se divoké husy a odlétají na svá zimoviště.
 • Odlétá i řada dalších stěhovavých ptáků.
 • V lesích se na zimu sdružují sýkory, šoupálci, brhlík lesní a strakapoud.
 • Dozrávají bezinky, jeřabiny, žaludy a bukvice.
 • Na okrajích lesů a u cest lze ještě vidět kvést třezalku či vratič obecný, jestřábníky.
 • Většina živočichů začíná postupně vytvářet zásoby na dlouhou zimu, zvěř se intenzivně paství a postupně začíná přebarvovat.
 • Září je měsícem jelení říje, králové našich lesů, doposud ukryti v houštinách, vycházejí na volná prostranství, předvádějí svoji sílu a ušlechtilost a veškerou energii věnují zachování vlastního rodu.

Říjen

V přírodě se zvěr pomalu připravuje na zimu, jezevci a plazi už rovnou upadají do zimního spánku.

 • Přichází babí léto, barvící se listy stromů začínají opadávat, kvetou ocúny.
 • Odlétají holubi a špačci, objevují se husy polní, můžeme pozorovat podzimní tah sluk.
 • Začíná říje daňčí zvěře a říje jelena siky, končí říje jelení zvěře.
 • Srncům začíná období shazování parůžků.
 • Přirozených zdrojů potravy pro zvěř postupně ubývá, zvěř je nucena hledat potravu na polích; začíná se shlukovat do zimních tlup.


Zdroj:
Vojenské lesy a statky dětem  Foto: GettyimagesUnsplash.com