Jednoduché hry v přírodě

2. 7. 2019 -  Kvído radí

Znáte hru na povodeň a medvěda? Nebo přírodního detektiva? Jednoduché hry děti na výletě zabaví a nezbude jim čas sestřelovat veverky ze stromů nebo ukopávat muchomůrkám klobouky.

Povodeň a medvěd

Když se zavolá povodeň, musí si všichni hráči, co rychleji najít něco, na co se postaví, aby se uchránili před povodní - kámen, pařez, kláda apod. Kdo to nestihne, vypadává. Když se zavolá medvěd musí se všichni ukrýt, aby nebyli vidět než hráč, který dělá medvěda napočítá např. do 5, koho potom uvidí, vypadává.

Skládání Mandal

Na výletech nasbírejte co nejvíce různých přírodnin - kamínky, šišky, šípky, jeřabiny apod. povězte si, ze kterých stromů a rostlin přírodniny jsou a vytvořte se velkou mandalu na zem nebo na papír.

Přírodní parkourová dráha


Připravte dětem v přírodě dráhu, kde budou přeskakovat přes pařezy, chodit po kládě, přelézat přes stromy a skákat po kamenech.

Přírodní detektiv

Organizátor hry najde 10 věcí v přírodě (šišku, kámen, šípek, klacík, list apod.) a schová je pod šátek. Ostatní hráči si mají zapamatovat všechny věci pod šátkem a přinést je z lesa.
2. varianta je, že všichni se otočí a organizátor 1 věc pod šátkem tajně odebere a a všichni ostatní hádají, co se změnilo a zmizelo.

Limeriky v přírodě

Každý hráč zkusí vytvořit a napsat krátkou vtipnou básničku o 5 řádcích o přírodě, která se rýmuje. Nebo předem připravíme hráčům 5-10 básniček. Pro mladší děti to může být i jen obrázky květin a stromů. Papírky s básničkami (nebo obrázky) rozmístíme na malém prostoru na stromy, klády apod. a utvoříme dvojice.

Jeden je vysílač a druhý je přijímač. Vysílač si má zapamatovat básničku a naučit ji druhého hráče, který dělá přijímač a ten ji má přesně odříkat organizátorovi hry. Vyhrává tým, který si zapamatuje nejvíce básniček (obrázků)

Příklady básniček


Kocour potkal lišku Ryšku.
"Liško Ryško, dej mi šišku!"
"Šišku? A proč ne radši myšku?"
A už ji měl v bříšku,
a to dřív než potkal lišku Ryšku.

Jeden starý medvěd z Brestu
nosil světlomodrou vestu.
Když se ptali: „Padne ti?“
Řekl: „Jako praseti!“
ten starý medvěd z Brestu.

Hádej, kdo jsem

Jeden hráč si myslí určité zvíře a ostatní hádají, kdo je. Hráč může na otázky ostatních hráčů odpovídat jen ANO a NE. Hráči se v kladení otázek pravidelně střídají. Kdo uhodne identitu hráče, může si vymyslet nové zvíře a hra pokračuje.

Hod na cíl

Najděte si jakoukoli přírodninu, se kterou se dá házet (šiška, kaštan) a cíl – dutý pařez, kruh sestavený z klacků apod., určete startovní čáru a od čáry se strefujte do cíle.

Foto: Getty Images